0

Augmented Reality

חיבור “העולם האמיתי” לרשת ולמובייל באמצעות מציאות רבודה הוא תחום הולך ומתפתח, ואנו ניצבים בחזית שלו. הסוד שלנו הוא היכולת לחבר את העולם הפיזי של הלקוחות הפוטנציאלים למאגרי המידע ולמערך המכירות והשיווק של הארגון. המטרה: תהליך רכישה חווייתי ו”אמיתי” ככל שניתן.

מציאות רבודה

Expo AR

  • פיתוח אתרים ומערכות
  • אפיון ועיצוב
  • קידום אתרים ומדיה
  • פעילות קד"ם
  • רשתות חברתיות
  • צור קשר