Home » products » מערכות CRM לניהול לקוחות

כלל ראשון בהעמקת הקשר עם הלקוח הוא לדעת מיהו ומהם צרכיו. ב-ICS אנו בונים מערכות ניהול לקוחות המקנות אפשרות לבניית בסיס נתונים רחב ועמוק אודות לקוחות הארגון. המערכות שלנו בנויות לאינטגרציה מלאה עם כלל הפעילות בזירות האינטרנט והרשתות החברתיות השונות. הדבר מבטיח שלקוחותינו יוכלו לפנות לכל אחד מלקוחותיהם במסר המותאם לו אישית.

term paper writing services

יצירת בסיס נתונים רחב

0 0 0 0 0 0

צור קשר